Firma Elektro-Chłod posiada niezbędne pozwolenia oraz certyfikaty w ramach świadczonych usług. Poniżej znajdują się skany następujących dokumentów:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa obsługi wentylatorów, urządzeń wentylacji, klimatyzatorów i chłodnic,
  • Zaświadczenie dotyczące szkolenia COCH,
  • Certyfikat – Urząd Dozoru Technicznego,
  • Certyfikat/Dyplom w zakresie Klimatyzatorów Split/Multi Inverter serii K, L firmy DAIKIN,
  • Certyfikat – Instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Kliknij, aby powiększyć interesujący się certyfikat lub dyplom.